صریر دارای مدرک ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران دبیر کانون هنرهای تجسمی دانشگاه سراسری اورمیه مدرس دوره ها و کارگاه های آموزش خوشنویسی و خوب نویسی دانشگاه سراسری ارومیه آدرس ایمیل: calligrapher.t@gmail.com http://urmia-sarir.mihanblog.com 2019-08-18T15:28:31+01:00 text/html 2018-11-07T21:58:24+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی اثر جدید به خط شکسته نستعلیق http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/45 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8342106884/dey_96.jpg" alt="" width="582" vspace="0" hspace="0" height="815" border="0" align="absmiddle"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">ارغوان...</font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">شاخه همخون جدامانده من</font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">آسمان تو چه رنگ است امروز</font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">آفتابی است هوا یا که گرفته است هنوز...</font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">اندازه اثر: 42*30 سانتی متر</font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">اجرا: دیماه 96</font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><u><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></u></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><u><b>قبول انواع سفارشات خوشنویسی و ارسال به تمام نقاط ایران</b></u></font></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><u><b><br></b></u></font></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000">جهت عضویت در کانال تلگرام و استفاده از آموزش های رایگان به آدرس زیر مراجعه&nbsp; کنید</font></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><b>t.me/urmia_sarir<br></b>و یا در قسمت جستجوی تلگرام عبارت زیر را جستجو کنید<b><br>urmia_sarir@</b></font><br></font></div> text/html 2017-11-18T20:26:09+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی اثر جدید به خط شکسته نستعلیق http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/44 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1252666/khordad96.jpg" alt="" width="667" vspace="0" hspace="0" height="474" border="0" align="bottom"><br><br><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">شعر : حضرت حافظ</font><br></div><div align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس</font></div><div align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font size="5" color="#000000">اندازه اثر به همراه پاسپارتو: 50*70</font><br></font></div><div align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><u><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000">قبول انواع سفارشات خوشنویسی و ارسال به تمام نقاط ایران</font></u></div><div align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">برای بهره مندی از آموزش های خوشنویسی و خوب نویسی به کانال تلگرام مرکز خط و خوشنویسی صریر به آدرس:</font></div><div align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://t.me/urmia_sarir" target="_blank" title="">t.me/urmia_sarir</a></font></div><div align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font color="#000000">مراجعه فرمایید.</font><br></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-11-12T18:07:47+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی جلسه اول آموزش خط نستعلیق- خط تحریری http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/43 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5" color="#FF0000">جلسه اول آموزش خط نستعلیق ( خط تحریری)</font><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5" color="#FF6666">برای بهره مندی از آموزش های بیشتر به کانال تلگرامی ما به آدرس</font></div><div align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5" color="#FF6666"><a href="t.me/urmia_sarir" target="_blank" title="">t.me/urmia_sarir </a></font></div><div align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5" color="#FF6666">مراجعه فرمایید.</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="7" color="#CC0000"><u><font size="6">قبول انواع سفارشات خوشنویسی و ارسال به تمام نقاط ایران</font></u></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="7" color="#CC0000"><u><font size="6"><br></font></u></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="7" color="#CC0000"></font><br></div><div id="15105099033868998"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eMgHa/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div id="15105099033868998"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/eMgHa?data[rnddiv]=15105099033868998&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-07-07T09:04:06+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی اثر جدید در قالب چلیپا به خط شکسته نستعلیق http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><font color="#CC0000"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif">یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت</font></font></font><br><font color="#CC0000"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif">خانه ات آباد کاین ویرانه بوی گل گرفت</font></font></font><br><font color="#CC0000"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif">از پریشان گویی ام دیدی پریشان خاطرم</font></font></font><br><font color="#CC0000"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif">زلف خود را شانه کردی شانه بوی گل گرفت<br><br></font></font></font><font size="5" color="#CC0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1252666/esfand95.jpg" alt="" width="690" vspace="0" hspace="0" height="928" border="0" align="bottom"><br><br><br></font></font></div> text/html 2017-07-07T08:43:09+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی عضویت در کانال مرکز خط و خوشنویسی صریر http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/38 <div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">با سلام و عرض ادب</font><br><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">برای عضویت در کانال تلگرام مرکز خط و خوشنویسی صریر و بهره مندی از آموزش های مربوطه خوشنویسی و خوب نویسی و همچنین مطالب و اخبار هنری بر روی متن زیر کلیک نمایید.<br><br><font size="7" color="#FF0000"><a href="https://t.me/urmia_sarir" target="_blank" title="">"مرکز خط و خوشنویسی صریر"</a></font><br><br></font></div><br> text/html 2016-11-10T23:45:40+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی اثر جدید - شکسته نستعلیق http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/37 <div align="center"><font size="7" color="#CC0000" face="arial,helvetica,sans-serif">آری تا شقایق هست زندگی باید کرد<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1252666/mordad95.jpg" alt="" width="651" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="479"><br>&nbsp;<font size="5">زندگی خالی نیست،<br>مهربانی هست،<br>سیب هست،<br>ایمان هست<br>"اثر در اندازه A3 می باشد"<br></font></font></div> text/html 2016-03-24T10:37:47+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی اثر جدید به خط شکسته نستعلیق http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/35 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1252666/WP_20160304_13_14_51_Pro.jpg" alt="" height="512" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="737"><br><br><br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000" size="6">اندازه اثر به همراه پاسپارتو&nbsp; 70*50 سانتی متر<br>سفارش جناب آقای ارسلان خالدی<br>شعر از خود ایشان می باشد<br><br><font color="#FFFFFF">قبول انواع سفارشات خوشنویسی و ارسال به تمام نقاط ایران<br><br></font></font><br></div> text/html 2015-11-02T11:07:45+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی اثری از استاد الاساتید امیرخانی http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/34 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" color="#CC0000" size="5"><font color="#FF0000">اثری بسیار زیبا و فاخر از استاد بلامنازع خوشنویسی ایران</font><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8220533500/0458e41b_b787_4a2a_a20a_6a1d06f84cc7.jpg" alt="" align="bottom" height="507" hspace="0" border="0" vspace="0" width="694"><br><br><font color="#999999">قبول انواع سفارشات خوشنویسی و ارسال به تمام نقاط ایران</font><br></font></div> text/html 2015-10-27T21:09:03+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی اثر جدید به خط شکسته نستعلیق http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/33 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اثر جدید اینجانب به خط شکسته نستعلیق و در قالب چلیپا</font><font size="4"><br><font face="Mihan-Nassim">شعر از حضرت مولانا<br><br></font><font face="Mihan-Nassim" color="#FF0000" size="5">در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا/ ز پس صبر ترا او به سر صدر نشاند</font><font color="#FF0000" size="5"><br><font face="Mihan-Nassim">و اگر بر تو ببندد همه درها و گذرها/ ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند<br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8219551926/Untitled_1.jpg" alt="" align="bottom" height="987" hspace="0" border="0" vspace="0" width="709"><br><font color="#C0C0C0"><br>قبول انواع سفارشات خوشنویسی و ارسال به تمام نقاط ایران</font><br></font></font></font></div><br> text/html 2015-05-21T15:22:40+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی فروش یکی از آثار هنری خودم http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/32 <div align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Nassim" size="5">با سلام و وقت بخیر...<br>یکی از آثار هنری بنده به اسم " <u>عید آمد</u>" که بصورت شکسته نستعلیق در اندازه کاغذ 35*33 سانتی متر تحریر شده است با قیمت بسیار مناسب به فروش میرسد.<br>طرح کاغذ توسط اینجانب ایجاد شده است.</font><br></div><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8132592850/DSC00296_2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="524" hspace="0" vspace="0" width="660"><br><br><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><br></font><div align="center"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">قیمت اثر:<br>150.000 تومان</font><br></div> text/html 2015-04-03T08:12:35+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت... http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/31 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#FFFFFF">یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت/خانه ات اباد کاین ویرانه بوی گل گرفت<br>از پریشان گویی ام دیدی پریشان خاطرم/زلف خود را شانه کردی شانه بوی گل گرفت<br>پرتو رنگ رخت با آن گل افشانی که داشت/در زیارتگاه دل پروانه بوی گل گرفت<br>لعل گلرنگ ترا تا ساغر و می بوسه زد/ساقی اندیشه ام پیمانه بوی گل گرفت<br>عشق بارید و جنون گل کرد و افسون خیمه زد/تا به صحرای جنون افسانه بوی گل گرفت<br>از شمیم شعر شورانگیر آتش عاشقان/ساقی و ساغر می و میخانه بوی گل گرفت</font><br><br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1252666/11055483_1586698198245196_1748910441_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div> text/html 2015-02-28T17:11:34+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی تا شقایق هست زندگی باید کرد... http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/29 <div align="center"><font color="#FF0000" size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">اثر جدید بنده به خط شکسته نستعلیق </font><br><br></div><div align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><font color="#FFFFFF">زندگی خالی نیست<br>مهربانی هست<br>سیب هست<br>ایمان هست<br>آری تا شقایق هست زندگی باید کرد...</font><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8174056968/DSC00929_1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="511" hspace="0" vspace="0" width="683"><br></font></font></div> text/html 2014-12-12T12:10:31+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی تسلیت اربعین حسینی http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/27 <div align="center"><font color="#CC0000" size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">اثری زیبا و ماندگار از زنده یاد استاد اباصلت صادقی....</font><font color="#CC0000"><br><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">روحش شاد و یادش گرامی....</font><br></font></div><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8156793750/1321866469_bedahe_moharam90_10.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="419" hspace="0" vspace="0" width="647"><br><br> text/html 2014-10-24T09:24:47+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی صورتگر نقاش... http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/26 <div align="center"><font size="5" color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif">اثر <u>صورتگر نقاش </u>تازه ترین اثر اینجانب که توانست به لطف خدا در نمایشگاه اخیر انجمن خوشنویسان ارومیه جز آثار برگزیده قرار گیرد و نظر اساتید محترم را به خود جلب کند.<br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8147559226/DSC00709_1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="936" hspace="0" vspace="0" width="677"><br> </font></div> text/html 2014-07-29T20:35:08+01:00 urmia-sarir.mihanblog.com سفارش خوشنویسی عید فطر مبارک http://urmia-sarir.mihanblog.com/post/24 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به مناسبت عید سعید فطر در مورخه 93/5/7 تحریر شد...</font><br><br><font color="#990000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد<br>عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا...</font><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شعر از : حضرت مولانا</font></b><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8132592850/DSC00296_2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="550" hspace="0" vspace="0" width="690"><br></div>